Compare Listings

Property Management

Uw vastgoed verdient het om professioneel beheert te worden. LEVEL vastgoed helpt U daar graag bij. Ad-hoc onderhoud op afroep van de huurder of lange termijn onderhoud kunnen voor U volledig geregeld worden. Altijd in overleg en zonder verrassingen achteraf.

Financial Reporting

Elke periode is het van groot belang dat de huurder de huurpenningen op tijd en volledig betaald. Het tijdig versturen van de huur factuur(indien van toepassing), het checken van de inkomende huurbetalingen alsmede de opvolging indien betaling uitblijft worden volledig verzorgd door LEVEL vastgoed. Aan het einde van een periode ontvangt U een rapport met de relevante informatie.

Huurder beheer

Naast het beheer van Uw vastgoed verdient ook de huurder de nodige aandacht. LEVEL vastgoed behandelt de huurder als klant en zorgt op die manier voor een hogere huurder tevredenheid. Deze tevredenheid zal op verschillende vlakken voor U als verhuurder positief zijn.

MISSIE

De missie van LEVEL vastgoed is om een dusdanige dienstverlening te leveren zodat de verhuurder volledig ontzorgd en volledig geïnformeerd blijft over zijn/haar verhuurde vastgoed. Communicatie is open, eerlijk en helder zodat er geen onduidelijkheden of verrassingen ontstaan. Er wordt maandelijks gerapporteerd en verder is er altijd ruimte voor tussentijds overleg.